CEAE Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-14 กันยายน 2566

Similar Posts