การแข่งขันการประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกระดับอาเซียน ประจำปี 2562 (AAEA 2019)
PlayPlay
CEAE - Regional Research Expo 2019 " ชุดการเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก"
PlayPlay
THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018
PlayPlay
ASEAN TE DEVICE WORKSHOP 2018
PlayPlay
การประดิษฐ์อุปปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 2018 - ศลพ.
PlayPlay
นวัตกรรมผลิตความเย็นสำหรับเครื่องแบบทหาร
PlayPlay
การอบรมการประดิษฐ์ TE เซลล์ ครั้งที่ 3 (ภาคอิสาน)
PlayPlay
สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน อุปกรณ์ TE ออกไซด์
PlayPlay
VDO TRC on air CH7
PlayPlay
การแข่งขันการประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกระดับอาเซียน ประจำปี 2562 (AAEA 2019)
การแข่งขันการประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกระดับอาเซียน ประจำปี 2562 (AAEA 2019)
การแข่งขันการประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกระดับอาเซียน ประจำปี 2562 (AAEA 2019)
CEAE - Regional Research Expo 2019 " ชุดการเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก"
CEAE - Regional Research Expo 2019 " ชุดการเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก"
ในระหว่่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 คณะนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ชุดการเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิดหลัก งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ดร. ประจิน จั่นตอง เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงาน Visit: http://ceae.snru.ac.th/th/topics/6864 Face Book: https://www.facebook.com/ceae.snru/ Cr: Face Book :Nudee Suwanten
THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018
THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018
บรรยากาศการแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561(THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018) Website : http://ceae.snru.ac.th ภาพกิจกรรม : http://ceae.snru.ac.th/th/topics/5166 Facebook : https://www.facebook.com/ceae.snru You tube : https://goo.gl/ZsAjo5 Intro Song: Quatro - Parrad https://www.youtube.com/watch?v=sX4sK
ASEAN TE DEVICE WORKSHOP 2018
ASEAN TE DEVICE WORKSHOP 2018
กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.2561 (ASEAN TE-DEVICE WORKSHOP 2018) ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ภาพกิจกรรม : http://ceae.snru.ac.th/th/topics/4271 Fanpage: https://www.facebook.com/TRC.Channel
การประดิษฐ์อุปปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 2018  - ศลพ.
การประดิษฐ์อุปปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 2018 - ศลพ.
วีดีโอแนะนำการประดิษฐ์อุปปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก คู่มือการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Device Fabrication Manual) - https://goo.gl/WWphzm ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.2561 (ASEAN TE-DEVICE WORKSHOP 2018) -http://ceae.snru.ac.th/th/topics/4271
นวัตกรรมผลิตความเย็นสำหรับเครื่องแบบทหาร
นวัตกรรมผลิตความเย็นสำหรับเครื่องแบบทหาร
การอบรมการประดิษฐ์ TE เซลล์ ครั้งที่ 3 (ภาคอิสาน)
การอบรมการประดิษฐ์ TE เซลล์ ครั้งที่ 3 (ภาคอิสาน)
การอบรมการประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริก ครั้งที่ 3 (ภาคอิสาน) ติดตามข่าวสารได้ที่ trc.snru.ac.th หรือ www.facebook.com/TRC.Channel
สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน อุปกรณ์ TE ออกไซด์
สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน อุปกรณ์ TE ออกไซด์
VDO TRC on air CH7
VDO TRC on air CH7
previous arrow
next arrow