การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563
Innovation for Sustainable Local Development Award 2020

ณ ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

18 กันยายน 2563


49

นวัตกรรม

40

มัธยมศึกษา

9

อุดมศึกษา

27

นวัตกรรมด้านการเกษตร

11

นวัตกรรมด้านพลังงาน

11

นวัตกรรมโรคอุบัติใหม่


ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม

[ดาวน์โหลดผลการประกวด]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดนวัตกรรม

➡ ดาวน์โหลดรายชื่อ ➡


 


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

สถานะ: ปิดการรับสมัคร


ลิ้งลงทะเบียนได้ที่

>>> https://forms.gle/6iPwSBE9i3dRCV379 <<

วันและเวลาประกวดนวัตกรรม

  • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 กันยายน 2563 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 11 กันยายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ https://ceae.snru.ac.th/isda2020 หรือ email ที่ลงทะเบียนไว้

เอกสารประกอบการสมัคร


         

  • สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

                 Tel/Fax: 042-744319

                 E-mail: ceae@snru.ac.th

  •  ผู้ประสานงาน

                 ดร.ครรชิต  สิงห์สุข , Phone: 099-474-4053

                 นายนัทที โคตรทุมมี, Phone: 082-887-2371

Similar Posts