ทีมนักวิจัย ได้นำนวัตกรรมจัดแสดงภายใน มลฑลทหารบกที่ ๒๙ ค่ายสฤษณ์สีวะรา ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

Similar Posts