ท่านสามารถตรวจสอบลำดับการขอใช้บริการของท่านได้ ตามลิ้งนี้
1. ปฏิทินเครื่องมือวิจัย >> https://ceae.snru.ac.th/instrument-calendar
2.ปฏิทินห้องปฏิบัติการวิจัย >> http://ceae.snru.ac.th/laboratory-calendar