ชุดคิทพลังงานทางเลือก

สามารถสั่งซื้อรายการวัสดุต่างๆ InBox ไปได้ที่: 

 

รหัส ชื่อชุดคิท QR Code ภาพชุดคิท รายละเอียด ราคา
BRL-K01 ชุดคิทแบตเตอรี่ การประดิษฐ์แบตเตอรี่ ฿200.00/ชุด
TRL-K01 ชุดคิทเทอร์โมอิเล็กทริก การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริก ฿50.00/ชุด
PERL-K01 ชุดคิทฟิโซเล็กทริก การประดิษฐ์ฟิโซเล็กทริก ฿50.00/ชุด
TFRL-K01 ชุดการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง ฿200.00/ชุด
TFRL-K02 กาวเงิน กาวเงิน (Silver Paint) 0.3 mL ฿65.00/ชิ้น
ORL-K01 ชุดคิทการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ฿300.00/ชุด
ORL-K02 กระจกนำไฟฟ้า FTO 1×2 cm 7ohm/sq กระจกนำไฟฟ้า FTO 1×2 cm 7ohm/sq ฿50.00 /แผ่น
ORL-K03 กระจกนำไฟฟ้า FTO 1×2 cm 7ohm/sq  เคลือบซิงค์ออกไซด์ กระจกนำไฟฟ้า FTO 1×2 cm 7ohm/sq  เคลือบซิงค์ออกไซด์ ฿100.00 /แผ่น
ORL-K04 สารละลายอิเล็กโตรไลต์ 1 mL สารละลายอิเล็กโตรไลต์ 1 mL ฿40.00/ขวด