ขอเชิญนักศึกษา SNRU ส่งประกวดผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
| |

ขอเชิญนักศึกษา SNRU ส่งประกวดผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด ขอเชิญนักศึกษา SNRU ส่งประกวดผลงานนวัตกรรม เ…

ISDA2023
| |

ISDA2023

การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 256…

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Production, Evaluation, and Application of Thermoelectric Modules”
| |

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Production, Evaluation, and Application of Thermoelectric Modules”

“Production, evaluation, and application of thermoelect…

การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SACT2022
| |

การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SACT2022

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒน…

ศลพ. จัดงานประกวดนวัตกรรม ISDA2022
| | | |

ศลพ. จัดงานประกวดนวัตกรรม ISDA2022

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเล…

การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2565 (ISDA2022)
|

การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2565 (ISDA2022)

| | |

เปิดรับลงทะเบียน”การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทางเลือก ปี 2564″ (แบบออนไลน์)

เปิดรับลงทะเบียน “การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563” (ISDA2020)
|

เปิดรับลงทะเบียน “การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563” (ISDA2020)

การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 256…