|

การบรรยายนวัตกรรมกับการพัฒนาสุขภาวะ โดย ศาสตราจารย์ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และ ดร.ครรชิต สิงห์สุข

การบรรยายนวัตกรรมกับการพัฒนาสุขภาวะ โดย ศาสตราจารย์ดร.ท…

คปก.ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-สวีเดน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยโครงการ คปก. ภายใต…

ขอเชิญนักวิจัยและนักประดิษฐ์ร่วมส่งประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัยและนักประด…

|

พิธีลงนาม MOU และ MOA มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทย…

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” โดย Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini จาก ITS ประเทศอินโดนีเซีย
| |

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” โดย Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini จาก ITS ประเทศอินโดนีเซีย

ลงทะเบียน กำลังโหลด…

ISDA2023
| |

ISDA2023

การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 256…

มรภ.สกลนคร ร่วมกับ วช. และ กมธ.การอุดมศึกษาฯส่งมอบนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครมรภ.สกลนคร

นที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กร…

|

นักวิจัย CEAE เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน The 48th Genava International Exhibition of Inventions ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน The 48t…