ขอเชิญเข้าฟังสัมนาลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยฯ”ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร?”
|

ขอเชิญเข้าฟังสัมนาลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยฯ”ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร?”

ขอเชิญเข้าฟังสัมนาลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยฯ”…

|

การบรรยายนวัตกรรมกับการพัฒนาสุขภาวะ โดย ศาสตราจารย์ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และ ดร.ครรชิต สิงห์สุข

การบรรยายนวัตกรรมกับการพัฒนาสุขภาวะ โดย ศาสตราจารย์ดร.ท…

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร…

คปก.ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-สวีเดน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยโครงการ คปก. ภายใต…

ขอเชิญนักวิจัยและนักประดิษฐ์ร่วมส่งประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัยและนักประด…

|

พิธีลงนาม MOU และ MOA มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทย…