ขอเชิญเข้าฟังสัมนาลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยฯ”ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร?”
|

ขอเชิญเข้าฟังสัมนาลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยฯ”ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร?”

ขอเชิญเข้าฟังสัมนาลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยฯ”…

ขอเชิญนักศึกษา SNRU ส่งประกวดผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
| |

ขอเชิญนักศึกษา SNRU ส่งประกวดผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด ขอเชิญนักศึกษา SNRU ส่งประกวดผลงานนวัตกรรม เ…

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” โดย Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini จาก ITS ประเทศอินโดนีเซีย
| |

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” โดย Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini จาก ITS ประเทศอินโดนีเซีย

ลงทะเบียน กำลังโหลด…

ISDA2023
| |

ISDA2023

การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 256…