“การเรียนรู้และต่อยอดสตรีมศึกษาสู่โครงงาน​ งานวิจัยและนวัตกรรม” ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา​

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และต่อยอดสตรีมศึกษาสู่โครงงาน​ งานวิจัยและนวัตกรรม” นวันที่​2-3​ พฤศจิกายน​ ​2562 ณ​ อาคารเอนกประสงค์​ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา​

ในวันที่​ 2-3​ พฤศจิกายน​ ​2562 บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก​ สถาบันวิจัยและพัฒนา​มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการจัดการอบรมเชิงบัติการ”การเรียนรู้และต่อยอดสตรีมศึกษาสู่โครงงาน​ งานวิจัยและนวัตกรรม” ณ​ อาคารเอนกประสงค์​ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา​ ที่จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสกลนครร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้กับครูในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร เสริมสร้างความรู้ STEM to STEAM ซึ่งมีครูในกลุ่มสาระต่างๆของแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 300 คน ร่วมสร้างไอเดียความคิดแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง PM2.5 ขยะ และการประหยัดพลังงาน

วันที่ 1:

 

วันที่ 2: