คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์​ มรภสน.เข้าศึกษาดูงาน

ในวันที่​ 28​ ​ตุลาคม​ 2019​ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์​ สาขาวิทยาศาสตร์​ ได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก​เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ด้านพลังงานทางเลือกแก่นักศึกษา​ โดยมีนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจำนวน​ 23​ คน​และอาจารย์ผู้สอน​ 1​ คน​