ศลพ.ร่วมจัดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรมกับนวัตกรรุ่นเยาน์” ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศลพ.ร่วมจัดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรมกับนวัตกรรุ่นเยาน์” โดยนำชุดการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกจาก ทั้ง 6 หน่วยปฏิบัติการ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจาก นวัตกรรุ่นเยาน์ได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง