บรรยายพิเศษ เรื่อง ”เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญ ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิล์มบางเชิงแสง และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บรรยายพิเศษ เรื่อง ”เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง” วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ตึก 9) ชั้น 1

img_9508