เปิดรับสมัคร การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ประจำปี 2559

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครเข้าร่วม “การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ประจำปี 2559”

Thailand Inventions for Thermoelectric Applications 2016 (TITA 2016) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน มายัง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร 042744319

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครclick

ติดต่อ หรรษกร วรรธนะสาร

 โทร: 0868173322

 e-mail: w_hussakorn@hotmail.com

                 w_hussakorn@snru.ac.th

 

 รายชื่อทีมที่สมัคร