บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)

13 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2565

Full Screen
 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. ใช้สำหรับประกาศ call 66 รอบ 1.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ Global Partnership ปี 2566.docx
ประกาศ PMU ข้อเสนอโครงการ Global Partnership ปี 2566.pdf
เอกสารประกอบ TRL.xlsx

CR: บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership) – RDI-SNRU

Similar Posts