วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ร่วมกับ สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2565 (Innovation for Sustainable Local Development Award 2022)  หรือ ISDA2022 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผู้เข้าร่วมการประกวดนำนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดกว่า 47 ผลงาน ในระดับมัธยม 38 ผลงาน แบ่งเป็น นวัตกรรมด้านพลังงาน 18 ผลงาน ด้านการเกษตร 11 ผลงาน และนวัตกรรมด้านโรคอุบัติใหม่  9 ผลงาน และในระดับอุดมศึกษาจำนวน  9 ผลงาน แบ่งเป็น นวัตกรรมด้านพลังงาน 4 ผลงาน ด้านการเกษตร 3 ผลงาน และนวัตกรรมด้านโรคอุบัติใหม่ 2 ผลงาน  มีนวัตกรเข้าร่วมการประกวดกว่า 224 คน จาก 13 สถาบัน

ผลการประกวด  >>> https://ceae.snru.ac.th/isda2022

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิก

*ประมวลภาพส่วนหนึ่งของภาพทั้งหมด

Similar Posts