ขอแสดงความยินดีกับวารสาร JMSAE ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสาร TCI

ขอแสดงความยินดีกับวารสาร Journal of Materials Science and Applied Energy (JMSAE) ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จนถึง 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม click

ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนี้