ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมพาพันธ์. 2565 นักวิจัย ศลพ. ดร. ครรชิต สิงห์สุข และนายนัทที โคตรทุมมี พร้อมกับ ศาสตราจารย์ ดร. ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก้องภพ ชาอามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำนวัตตกรรม “เครื่องอบลมร้อนแบบพาราโบลาโดมพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้” เข้าร่วมการจัดดแสดงนิทรรศการ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2565 ณ ใบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 

Similar Posts