ขอเเสดงความยินดี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุข ตำเเหน่งพนักงานมหาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1-1