เเสดงความยินดี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกขอเเสดงความยินดีกับ

นายธีรวุฒิ สำเภา ในตำแหน่งพนักงานมหาลัย

ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร ในตำแหน่งอาจารย์พิเศษ

นายอาธรณ์  วรอัด ในตำแหน่งอาจารย์พิเศษ

 

ฟฟsฟฟ

ธีรวุฒิ-สำเภา-992x1024

นายธีรวุฒิ สำเภา
ตำแหน่งพนักงานมหาลัย

 

หรรษกร-วรรธนะสาร-880x1024

ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร
ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ

อาธรณ์-วรอัด-935x1024

นายอาธรณ์  วรอัด
ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ