ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน โดย ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยากรโดย ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง เจ้าของเพจ FB เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://wp.me/p6FugZ-2tH

ที่มา :