ทีมนักวิจัย ศลพ. จัดทำ“กล่อง U-WE ” สำหรับฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ. มุกดาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำ “กล่อง U-WE : มหาวิทยาลัยสุขภาวะและพันธกิจสัมพันธ์” สำหรับเป็นเครื่องมือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ ซึ่งเป็นอปกรณ์ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 และ เชื้อไวรัสอื่นๆ เชื้อแบคทีเรีย ในสิ่งของ หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์อื่นๆ ด้วยแสง UV-C โดยมอบให้กับแผนกวิสัญญี โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นแห่งแรก จำนวน 1 กล่อง


คู่มือการใช่้งาน