มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ให้ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน