การศึกษาบริบทของกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การศึกษาบริบทของกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ : 25 เดือนตุลาคม 2563

สถานที่ : บ้านหนองบั่ว จังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : การศึกษาบริบทของเครือข่ายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด :    ในวันที่ 25 เดือนตุลาคม 2563 คณะนักวิจัยได้ลงทำการศึกษาบริบทของกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีตัวแทนกลุ่มชุมชนเข้าร่วม 23 คน แสดงดังภาพที่ 3.5 โดยประธานกลุ่มได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นในการอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านหนองบั่ว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในทุกคืนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเข้าเวรตามป้อมที่สร้างไว้รอบ ๆ ป่า ดงทำเลดอนใหญ่ จำนวน 5 ป้อม แสดงดังภาพที่ 3.6 ป้อมละ 2 – 3 คน และป้อมที่ 1 – 4 ไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้ ทำให้มีความยากลำบากในการเข้าเวรตอนกลางคืน ทั้งไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและยังเป็นอันตรายเนื่องจากไม่มีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ และทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลานานเกือบ 20 ปีแล้ว เพราะป่าชุมชนดงทำเล ดอนใหญ่ เนื้อที่ 1,500 ไร่ มีต้นพะยูงที่ทำทะเบียนไว้ถึง 1,396 ต้น ต้นพะยูงเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลในตลาด จึงมีกลุ่มคนที่ลักลอบตัดไม้ เข้ามาพยายามที่จะโค่นต้นพะยูงในป่านี้หลายครั้ง จนพวกเขารู้สึกว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่าง ไม้พะยูงในป่าผืนนี้คงจะหมดแน่ นี่คือเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ เพื่อปกป้องไม้พะยูงและไม้มีค่าอื่น ๆ ในป่าแห่งนี้ ความร่วมแรง ร่วมใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวบ้าน รวมถึงความเข้มแข็งของแกนนำกลุ่ม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของพวกเขา ทำให้สามารถรักษาป่าพะยูงผืนสุดท้ายเอาไว้ได้อย่างน่าชื่นชม และสิ่งเหล่านี้กำลังถูกส่งต่อไปยังเยาวชนที่จะต้องมารับหน้าที่พิทักษ์ป่าผืนนี้ให้คงอยู่ตลอดไป