ส่งมอบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.ชุมพร

กลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ที่ได้รับรถเข็นสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในการเกษตร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ