การประชุมชี้แจงขอรับรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภททุน

  1. ทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กลาง เมธีวิจัย และหลังปริญญาเอก
  2. ทุนสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานสำหรับบุคลากรวิจัย สถาบัน และสนับสนุนการวิจัย
  3. ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
  4. ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศและการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

วัน – เวลา

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ลิงค์ประชุม

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99874013538?pwd=SEtYVkYwWW9sYm5NZVJtTTJGSW0ydz09

 

Meeting ID: 998 7401 3538

Passcode: 14092564