ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออกแบบงานวิจัยสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชุนแก้ไขปัญหา อาจารย์ได้ผลงานวิจัย”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
📣เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออกแบบงานวิจัยสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชุนแก้ไขปัญหา อาจารย์ได้ผลงานวิจัย”

📅 วันที่ 31 สิงหาคม 2564
🕑 เวลา 08.30 - 12.00 น.
📍ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🔗รายละเอียด : https://wp.me/P6FugZ-36t