ขอเชิญผู้สนใจร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมออกแบบกระบวนการทำงาน โดยใช้กระบวนการ Backward Design Thinking

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมออกแบบกระบวนการทำงาน โดยใช้กระบวนการ Backward Design Thinking

📅 วันที่ 1 กันยนยน 2564
🕑 เวลา 08.30 - 12.00 น.
📍Zoom Cloud Meeting

🔗 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ > t.ly/fnrm