หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018 (SACT 2018)

การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561