การแข่งขันการประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ประจำปี 2562 (AAEA2019)

วันเวลา

บัดนี้
จนถึง

วิธีการ/สถานที่

  • ส่งทาง E-mail : namhongsa@snru.ac.th
  • ส่งทางไปรษณีย์ : ศูนย์นย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

หมายเหตุ

*สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม AAEW2019 เท่านั้น

การแข่งขันการประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ประจำปี 2562

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 , สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่เข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพ ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ณ อาคาร 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

 

ศลพ. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร ในวันที่ 13 เมษายน 2562

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร ของศลพ.

วันสงกรานต์ ของ ศลพ. มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ของศลพ.พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันที่ 13 เมษายน 2562

คณะวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้แนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงงานวิจัยสตีม” ในวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๙ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(more…)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้จัดกิจกรรมอบรม “Thermoelectric Materials Simulation and Device Fabrication Workshop 2019″ ณ Univeristy of Yangon ประเทศพม่า ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562

อ่านต่อ“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้จัดกิจกรรมอบรม “Thermoelectric Materials Simulation and Device Fabrication Workshop 2019″ ณ Univeristy of Yangon ประเทศพม่า ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562”

ในระหว่่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 คณะนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน “ชุดการเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2562” (Regional Research Expo 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิดหลัก “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์” โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ดร. ประจิน จั่นตอง เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงาน

 

อ่านต่อ“ในระหว่่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 คณะนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน “ชุดการเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2562” (Regional Research Expo 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิดหลัก “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์” โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ดร. ประจิน จั่นตอง เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงาน”

การบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก โดย Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea  ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ“การบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก โดย Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea  ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562”

ทีมนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก เข้าพิธีรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)  นายครรชิต สิงห์สุข (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)  นางอุไร สีตะวัน (สาขาการศึกษา รร.ธาตุนารายณ์) ได้เข้าพิธีรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)   ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธี ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ขอแสดงความยินดี กับทีมนักวิจัยที่ร่วมสร้างผลงานด้วยคับ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ ศลพ. ปี 2019 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล ในวันที่ 18 – 19 มกราคม 2019

อ่านต่อ“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ ศลพ. ปี 2019 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล ในวันที่ 18 – 19 มกราคม 2019”

ขอเชิญ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โถงล่างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“ขอเชิญ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โถงล่างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”