เปิดรับสมัคร การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี 2560

อ่านต่อ“เปิดรับสมัคร การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี 2560”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐”

ผลการวัดกำลังไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559

อ่านต่อ“ผลการวัดกำลังไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559”

การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เเละการประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559

อ่านต่อ“การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เเละการประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559”

โครงการเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กับโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

อ่านต่อ“โครงการเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กับโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา”

เปิดรับสมัคร การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559

อ่านต่อ“เปิดรับสมัคร การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559”

อบรบการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทรอก์เซลล์เบื้องต้น ปี 2559 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

อ่านต่อ“อบรบการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทรอก์เซลล์เบื้องต้น ปี 2559 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา”

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก”ประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น” ระดับประเทศ ประจำปี 2559

อ่านต่อ“อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก”ประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น” ระดับประเทศ ประจำปี 2559″

ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกฯ

อ่านต่อ“ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกฯ”

เปิดรับสมัคร การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ประจำปี 2559

อ่านต่อ“เปิดรับสมัคร การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ประจำปี 2559”