หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

แสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา

ลงทะเบียนเข้าฟัง Physics Seminar

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมารายเดือน

วิทยากรพิเศษ บรรยายายพิเศษด้านคอมพิวเตอร์จำลองและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ณ Institul Teknologi Sepuluh Nopember เมืองสุรบายา ประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมารายเดือน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นจ้างเหมารายเดือน

เปิดรับสมัคร การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี 2560

วิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษ ในรายวิชา MSE 503 Structure and Properties of Materials และ MSE 625 Semiconductor Materials

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “New Lead-Free Piezoelectric Ceramics Based on (1-x)(BNKLLT)-xBCTZ Binary Solid Solutions Synthesized by the Solid State Combustion Technique”

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร