การบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก โดย Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea  ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ“การบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก โดย Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea  ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562”

นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาดูงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

อ่านต่อ“นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาดูงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก”