การบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก โดย Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea  ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ“การบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก โดย Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea  ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562”

อาจารย์จากสาขาวิชาฟิสิกส์ ม.สารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

อ่านต่อ“อาจารย์จากสาขาวิชาฟิสิกส์ ม.สารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศฯ”

นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาดูงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

อ่านต่อ“นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาดูงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก”

Prof. Dr. Jeon G. Han invited Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan for research work at Center for Advanced Plasma Surface Technology (CAPST), Sungkyunkwan University Republic of Korea. 17th-19th September 2015 Core search work on “Thermoelectric Thin Film based on Ge-Sb-Te System”

อ่านต่อ“Prof. Dr. Jeon G. Han invited Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan for research work at Center for Advanced Plasma Surface Technology (CAPST), Sungkyunkwan University Republic of Korea. 17th-19th September 2015 Core search work on “Thermoelectric Thin Film based on Ge-Sb-Te System””