ศลพ.ได้ให้บริการวิชาการแหล่งเรียนรู้จากหน่วยวิจัย ให้กับ น.ร. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร.ร.อำนาจเจริญ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมพบนักวิทยาศาสตร์ เพื่อบริการแหล่งเรียนรู้โดยวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยของ ศลพ. ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4/10 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 27 คน และครูผู้ดูและ 3 คน

 

ศลพ.จัดโครงการการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิด STEAM Education

ในวันที่ 28 กันยายน 2561  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คราม ฟิล์มบาง เซนเซอร์พิโซอิเล็กทริก และเทอร์โมอิเล็กทริกตามแนวคิด STEAM Education ให้กับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายวิทยา (ภาพกิจกรรมทั้งหมด)

นักศึกษาฟิสิกส์ ชั้นปี 4 มรภสน. เข้าเยี่ยมชม ศลพ.

ในวันที่ที่ 26 กันยายน 2561  ได้มีนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ของ ศลพ.

 

ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ เข้าเยี่ยมชม ศลพ.

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ จากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้เข้าเยี่ยมชม หน่วยปฏิบัติการวิจัยของศลพ.

ศลพ. ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 61

ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการวิจัยของ ศลพ. ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรรม THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018

ภาพการแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561
(THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด (no logo)>> Download

 

Support By:

CEAE ร่วมจัดกิจกรรม Maker Movement GENU ให้กับนวัตกรรุ่นเยาว์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม Maker Movement GENU เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้แก่ นวัตกรรุ่นเยาว์ นำโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัย แสง ฟิล์มบาง เทอร์โมอิเล็กทริก แบตเตอรี่ พลังงานชีวมวลและพิโซอิเล็กทริก มีการทดลองอย่างง่ายและนวัตกรรมนำมาเสนอในงานด้วย

https://www.facebook.com/ceae.snru

นักวิจัย TFRL เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STEMa2018)

     ในวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 , Mr. Watchara chao-moo and Miss Nutchanun prainetr นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน “The second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018 (STEMa2018) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา


 

ผลงานที่ได้นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ >> ดาวโหลด
 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง