หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.เลย ปี 61

The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018 (SACT 2018)

การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.2561