หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ เข้าเยี่ยมชม ศลพ.

ศลพ. ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 61

ภาพกิจกรรรม THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018

CEAE ร่วมจัดกิจกรรม Maker Movement GENU ให้กับนวัตกรรุ่นเยาว์

New!! Fanpage of Center of Excellence on Alternative Energy – CEAE

นักวิจัย TFRL เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STEMa2018)

นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.เลย ปี 61

The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018 (SACT 2018)

การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.2561