ออกอบรมเชิงปฏิบัติ การประดิษฐ์เเละการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

อ่านต่อ“ออกอบรมเชิงปฏิบัติ การประดิษฐ์เเละการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา”

หน่วย BERL คว้า 2 รางวัล ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4

อ่านต่อ“หน่วย BERL คว้า 2 รางวัล ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4”

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นจ้างเหมารายเดือน

อ่านต่อ“ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นจ้างเหมารายเดือน”