การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก และการแข่งขันการประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ประจำปี 2562

STATUS:  Close! 😳 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย AAEW2019

รวมภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม AAEW2019

จะปิดรับสมัคร หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด AAEW Logo

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ / โทรสาร:  0-4274-4319 (ภายใน 515)
E-mail: ceae@snru.ac.th

  • CEAE - 0 4274 4310
  • Mr. Kunchit Singsoog :(+66)99-4744053)
  • Miss Wanatchaporn : (+66)90-3394650)
  • E-mail :namhongsa@snru.ac.th