ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม วช. ประจำปี 2562