ทีมนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก เข้าพิธีรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)  นายครรชิต สิงห์สุข (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)  นางอุไร สีตะวัน (สาขาการศึกษา รร.ธาตุนารายณ์) ได้เข้าพิธีรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)   ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธี ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ขอแสดงความยินดี กับทีมนักวิจัยที่ร่วมสร้างผลงานด้วยคับ