ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัสดุนาโนเซ็นเซอร์” โดย ดร.มติ ห่อประทุม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) วันที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 9.30 – 11.00 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ตึก 9) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัสดุนาโนเซ็นเซอร์”
โดย ดร.มติ ห่อประทุม ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แสงเคมีไฟฟ้า
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ระยะเวลาการจัดงาน: วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 9.30 – 11.00 น.
สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ตึก 9) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ติดต่อเราได้ที่ (+66)63-9690453 หรือ a_thorn2008@hotmail.com