ศลพ.ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ SACT2018 ที่ประเทศกัมพูชา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์เเละเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018 (SACT2018) ณ วันที่ 14-17 ธันวาคม 2561 เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ในครั้งนี้มีโดยสมาคมเทอร์โมทริกไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพหลัก และมีเจ้าภาพร่วมดังนี้
1.  Center of Excellence on Alternative Energy (CEAE)
2.  Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University
3.  Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science (CEGM), Nakhon Pathom Rajabhat University
4.   Materials Research Society of Thailand (NRS-Thailand
5.   Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus (KUSE)
6.   University of Battambang, Battambang Province, Cambodia

ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 152 คน
Oral presentation จำนวน 26 คน
Poster presentation จำนวน 77 คน
Participant จำนวน 24 คน
Keynoted จำนวน 2 คน
Invited  จำนวน 10 คน

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ >> คลิก!