ศลพ. ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 61

ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการวิจัยของ ศลพ. ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร