ภาพกิจกรรรม THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018

ภาพการแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561
(THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด (no logo)>> Download

 

Support By: