แสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ในการแข่งฟิสิกส์สัปยุทธ์ที่จังหวัดเลย โดยมีรศ. ดร. ทศวรรษ สีตะวัน  และ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร เป็นที่ปรึกษาพิเศษเตรียมความรู้พื้นฐานและการทดลองฟิสิกส์ให้กับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ทำให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน