ลงนามความร่วมมือ MoU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ บริษัทอัลเเวคไทยเเลนด์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้เข้าร่วมเข้าร่วมเป็นเกียรติลงนาม MOU  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ บริษัทอัลเเวคไทยเเลนด์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 1