การจัดงานแข่งขันประดิษฐ์และนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก

ภาพกิจกรรมการจัดงานแข่งขันประดิษฐ์และนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริกแห่งประเศไทย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร