การแข่งขันประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณครรชิต

e-mail: kunchitsingsoog@yahoo.com

Tel: +6688 312 1858

 

 รายชื่อทีมที่สมัคร