ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐

 

สไลด์บรรยายของวิทยากร รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน >> TE-Device Workshop-16-06-2017

ภาพบรรยากาศ  >>

Facebook fan page >> Click

Full size (5184*3456)  >> Click

Small size (1080*720) >> Click

ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมครั้งนี้