ปฐมนิเทศนักศึกษาทำวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ปฐมนิเทศนักศึกษาที่มาทำวิจัย เป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 5 คน อยู่ในความดูแลของ อาจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร และ อาจารย์อาธรณ์ วรอัด ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

14686497_1194786867255148_265942472_n    14657634_1194786900588478_542351577_n

 

14643181_1194786887255146_1290251165_n    14627919_1194786897255145_1308606160_n